AUDYT!!!

WAŻNA INFORMACJA!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KROŚNIEWICE

W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH TRWA PROFESJONALNY AUDYT PROWADZONY PRZEZ ZEWNĘTRZNY I NIEZALEŻNY PODMIOT Z TERENU INNEGO WOJEWÓDZTWA.

PO ZAKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH PRAC PRZEKAZANA ZOSTANIE BARDZO SZEROKA INFORMACJA NA TEMAT AUDYTU.

SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT PRZEDSTAWIONY ZOSTANIE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY KROŚNIEWICE , SZEROKIEJ OPINII PUBLICZNEJ ORAZ MIEDIOM REGIONALNYM.