ZAPROSZENIE DLA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

W związku z ciągłymi nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi na sesjach Rady Miejskiej w Krośniewicach przez Przewodniczącego dotyczącymi miejskiego zakładu budżetowego, Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach wraz ze Związkami Zawodowymi działającymi w zakładzie zapraszają Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z Radnymi na spotkanie z załogą, które odbędzie się z zachowaniem niezbędnych środków higienicznych, w siedzibie zakładu w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 15:05.