CZYSTE POWIETRZE 2021

Gmina Krośniewice w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z dniem 1 lipca 2021 roku przystępuje do realizacji programu „Czyste powietrze”, zamierzeniem, którego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Głównym celem Gminy jest pomoc mieszkańcom w otrzymaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wsparcie w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie.

Obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

ul. Paderewskiego 3 pokój nr. 8

tel. 24 252 31 43

e-mail: sekretariat@mzgkim.pl