GAZ ZIEMNY W "KOMUNALNEJ"

W ostatnich dniach 2019 roku zakończone zostały prace związane z przyłączeniem gazu ziemnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach. Przyłącze, o którym mowa zostało wykonane przez firmę DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Projekt został zrealizowany po opracowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu zgód i pozwoleń administracyjnych oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dokonanego przyłącza gazu . Projekt techniczny obejmował swoim zakresem budowę instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej gazu ziemnego dla potrzeb budynku biurowego MZGKiM. Głównym elementem instalacji gazowej jest zamontowany kocioł gazowy firmy Viessmann-Vitodens 100 KW przeznaczony do ogrzewania budynku i podgrzewania wody. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Zastosowanie gazu jako nośnika energii do celów grzewczych poprawi komfort użytkowania budynków. Polepszeniu ulegnie stan środowiska naturalnego mieszkańców sąsiednich działek. Cała instalacja gazowa podziemna oraz nowa kotłownia wykonana została przez pracowników MZGKiM.