ODBIÓR NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach oferuje usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb i osadników).

Odpady płynne odbieramy specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi o pojemności zbiornika od 4 do 6 m³.

Ponadto nasza oferta dla indywidualnych gospodarstw domowych obejmuje:

  • oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych
  • udrażnianie przyłączy i ciągów kanalizacyjnych
  • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • udrażnianie przyłączy i ciągów kanalizacyjnych - Gmina Krośniewice
  • usługa urządzeniem wysokociśnieniowym