Wpływy z opłat czynszowych pozwalają na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy Krośniewice w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Na bieżące utrzymanie składa się: