główna zawartość strony

DZIĘKUEJMY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice

Za chwilę zakończymy 2021 rok!

Mija kolejny rok funkcjonowania Samorządu Gminy Krośniewice. Korzystając z okazji, razem z pracownikami MZGKiM chciałbym przekazać podziękowania za owocną współpracę wszystkim tym osobom i organizacjom, które poprzez różne inicjatywy i działania przyczyniły się w mijającym roku do rozwoju naszego zakładu.

W sposób szczególny kierujemy podziękowanie do:

Burmistrz Gminy Krośniewice Katarzyny Erdman

Zastępcy Burmistrza Gminy Krośniewice Krzysztofa Urbańskiego

Proboszcza Parafii w Krośniewicach ks. Dziekana Tomasza Jackowskiego

Prezesa ZUK Sp. z o.o. Piotra Manelskiego i pracowników

Spółki Wodnej Sp. z o.o. w osobie prezesa Czesława Kołodziejskiego

Dyrektora firmy LEIBER Piotra Ostaszewskiego

Starosty Powiatowego w Kutnie Daniela Kowalika i Zarządu Powiatu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie Małgorzaty Czerwińskiej

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Celiny Marciszewskiej

Wójta Gminy Daszyna Zbigniewa Wojtery

Wójta Gminy Łanięta Tomasza Strzeleckiego

Wójta Gminy Strzelce Tomasza Grabowskiego

Firmy Metering w osobie prezesa Witolda Modera

Agencji Ochrony „Nasz Dozór” w osobie prezesa Przemysława Pawlika

Firmy DAWTONA SP. Z O.O.

Operatora Energa Kutno w osobie dyrektora Radosława Dobaczewskiego

Tomasza Janczaka - Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Aleksandrów

Ryszarda Kujawskiego - Kancelaria Konsultingowo - Usługowa EFEKT Bydgoszcz

Firmy Kominiarskiej Jerzego i Roberta Chewczyńskich

Firmy Cedrob Kutno w osobie dyrektora Marka Bryckiego

Firmy Konsultacje Energetyczne z Płocka (Marek Kraśniewski i Rafał Kamiński)

Obsłudze Prawnej w osobie mecenasa Adama Piątowskiego

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącemu w Krośniewicach Agnieszki Bojanowskiej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Iwony Szczygieł

Kierownik M-GOPS Krośniewice Moniki Kaźmierskiej

Policji z Komisariatu w Krośniewicach

 

Dziękujemy za dobrą atmosferę naszych kontaktów, partnerskie dyskusje i relacje, a także zaangażowanie w rozwój wszystkich dziedzin życia Gminy Krośniewice. Niech wzajemna współpraca zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi zadowolenie oraz społeczne uznanie.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH WRAZ Z PRACOWNIKAMI