główna zawartość strony

GOSPODARKA WODOMIERZOWA SPOSOBEM NA OBNIŻENIE STRAT WODY

W celu usprawnienia funkcjonowania gospodarki wodomierzowej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach podejmuje wiele działań w różnych jej zakresach.

Do najważniejszych, w zakresie zmniejszania strat wody, a dotyczących wodomierzy należeć będą:

- prawidłowy montaż

- zabezpieczenie

- wybór modelu

- klasa oraz dobór średnicy wodomierza

Prawidłowy montaż wodomierzy ma swoje odzwierciedlenie w późniejszym pomiarze zużywanej wody.

Zastosowanie systemu radiowego odczytu wodomierzy może pozwolić na zdalne sprawdzenie stanu liczników wodomierzy.

Działanie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy polega na zamontowaniu na wodomierzach do tego przystosowanych nakładek – modułów wysyłających dane przez fale radiowe. Moduł radiowy posiada wbudowane czujniki, które „śledzą” ruch mechanizmu wodomierza. Klasyczne rozwiązania systemów zdalnych odczytów to systemy obchodzone lub objeżdżane. Oznacza to, że inkasent pracujący w terenie jest wyposażony w komputer przenośny z podłączoną kartą radiową odczytującą telegramy z nakładek radiowych.

Zastosowanie systemu zdalnego odczytu przynosi wiele korzyści, m.in. skraca czas odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych objętych systemem, poprawia poczucie bezpieczeństwa i prywatności domowników, pozwala na dokonanie odczytu nawet podczas nieobecności mieszkańców, umożliwia odczyt wodomierzy zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach, eliminuje ryzyko pomyłki odczytu związane z czynnikiem ludzkim, umożliwia monitorowanie różnych parametrów systemu, a także prób ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym w wodomierz.