główna zawartość strony

MZGKiM DBA O PORZĄDEK NA TERENIE CAŁEJ GMINY

Teren miejski gminy Krośniewice oraz przyległy obszar wiejski pięknieje z dnia na dzień. Prace prowadzone są sukcesywnie na terenie całej gminy. W związku z dużą ilością zadań prace odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Nasadzone zostały już w wielu miejscach świeże kwiaty, trzy tygodnie temu posiana została łąka kwietna (zaczyna już wschodzić), sukcesywnie omiatane są wszystkie ulice miasta, opryski na chwasty również dokonywane są według wskazań ogrodnika. Trawa, która w ostatnim czasie szybko zarasta tereny miejskie jest również regularnie cięta. Kilka razy w tygodniu zbierane są z terenu miasta zalegające śmieci oraz opróżniane śmietniki miejskie. Za kilka dni pracownicy wracają do porządkowania kolejnych przydrożnych rowów na terenach wiejskich gminy. Harmonogram cięcia traw na terenach wiejskich wygląda podobnie jak rok temu. 

Istotnym staje się komunikat do prezydentów i burmistrzów miast, gmin w województwie łódzkim gdzie posłowie apelują by zaprzestać lub znacznie ograniczyć koszenie traw na terenach komunalnych. 

Dalej czytamy

Rezygnacja z koszenia trawy to:

- znaczne oszczędności dla samorządów, szczególnie ważne przy zmniejszonych wpływach
  i zwiększonych wydatkach podczas epidemii

- przeciwdziałanie suszy, która w tym roku jest ogromnym zagrożeniem

- korzyść dla miejskiej ekologii i lokalnych ekosystemów

Nie pozostaje nic innego jak poczekać na dalsze wytyczne związane z obsługą terenów zielonych.

Kolejny ważny element porządku w gminie dotyczy finansów. MZGKiM dysponuje kwotą 100 tysięcy złotych (rok 2020). Pieniądze otrzymane z ratusza "mają" wystarczyć na oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymanie zieleni, a także porządku. Czy tak się stanie? Czas pokaże.

W latach poprzednich kwoty były znacząco wyższe. W latach 2011-2018 wyglądały następująco:

OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI:  średnio od 15 tysięcy złotych do 45 tysięcy złotych

UTRZYMANIE ZIELENI: od 180 tysięcy złotych do prawie 300 tysięcy złotych

Do tematu czystości i zieleni na terenie gminy będzie powracać.