główna zawartość strony

PODSUMOWAŃ CZAS

Podsumowanie 2020 roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach należy zacząć od kilku ważnych informacji.

Zakład zajmuje się m.in. gospodarką komunalną, utrzymaniem czystości i porządku, zieleni w mieście oraz na terenie gminie, bieżącym utrzymaniem dróg, administruje gminnym zasobem mieszkaniowym. Powierzone zadania realizowane są przez zatrudnionych w zakładzie 35 pracowników. Realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga nie tylko odpowiedniej organizacji pracy, ale również sprzętu, który zakład ciągle nabywa dzięki wypracowanym przez siebie środkom finansowym.

Ubiegłoroczne zakupy kosiarek bijakowych, pogłębiarki do rowów pozwoliły na zdecydowane działania związane z utrzymaniem czystości. Dokupiono w mijającym roku samochód dostawczy na Stację Ujęcia Wody, zadymiacz - lokalizator nielegalnych przyłączy, nowoczesne wodomierze z nakładkami radiowymi, do działu zieleni i utrzymania porządku w mieście całościowe nabyto wyposażenie od łopaty, grabi poprzez kosiarki jezdne, podkaszarki i ciągniczek ogrodowy Alpina.

Od tego roku postawiliśmy na czystość w mieście i terenach wiejskich gminy. Wieloletnie braki, zaniedbania i nieczystości regularnie MZGKiM usuwa. Priorytetem zakładu, władz gminy jest nie tylko utrzymanie istniejącego stanu czystości i zieleni, ale również wzbogacanie i uatrakcyjnianie go.

Naczelnym zadaniem staje się uczynienie Krośniewic uroczym, czystym i spokojnym zakątkiem, gdzie można przyjemnie pospacerować i wypocząć. Każdego roku Zakład planuje nasadzenia kolejnych krzewów, kwiatów oraz odnowienie i pielęgnację istniejącej zieleni. Tegoroczny pomysł łąk kwietnych w dwóch miejscach bardzo spodobał się mieszkańcom. Natomiast łąka kwietna przy parkanie kościoła parafialnego była jedną z piękniejszych w powiecie.

Sukcesywnie usuwany jest stary wystrój miasta – niekoniecznie będący wizytówką – żelazne słupy przypominające bliżej nieznane urządzenia na których stały kiedy doniczki z bliżej nieznanymi roślinami, betonowe urządzenia oblepiane różnorakimi kamieniami dziwnego pochodzenia, doniczki przytwierdzone wkrętami do resztek pniaków po ściętych wcześnie drzewach itp. Te i inne dziwne urządzenia nie będą za chwile w ogóle szpecić żadnego zakątka miasta.

Gospodarka mieszkaniowa prowadzona jest rozsądnie. Zakład naprawia, remontuje w takim zakresie jak pieniędzy wystarcza. Wszystko zależy od członków Rady Miejskiej. Nie dadzą pieniędzy lub zmniejszą dotację to i mieszkańcy stracą gdyż nie będzie możliwości finansowych na wykonanie nawet podstawowych prac. Zwrócić przy tym należy uwagę na fakt, że zasoby mieszkaniowe są bardzo mocno zniszczone i zaniedbane, a ich remont pochłania potężne nakłady finansowe. W myśl powiedzenia „z pustego i Salomon nie naleje”. Zakład wychodząc jednak zawsze naprzeciw mieszkańcom z wyciągniętą dłonią mimo różnych przeszkód będzie pomagał i wspierał nie zważając na polityczne i personalne przepychanki.

Częstym zadaniem zlecanym przez władze gminy było bieżące utrzymanie dróg. W mijającym roku wiele powierzchni dróg gruntowych utwardzono powierzchniowo. Wielkiego odśnieżania kolejny raz nie było, pracownicy wyruszyli zaledwie pięć razy na drogi. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac polegających na konserwacji istniejących rowów. Usunięto wielką ilość różnych zakrzaczeń, zbierano odpady komunalne oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych.

Nowy rok 2021 stawia następne ważne wyzwania dzięki, którym gmina Krośniewice będzie jeszcze lepiej funkcjonować.