główna zawartość strony

PODZIĘKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach składa wielkie podziękowanie pracownikom ZUK Sp. z o.o. za pomoc przy porządkowaniu terenu przylegającego do biura oraz za wywiezienie i ułożenie kontenerów na odpady. Zauważyć należy, że kontenery znajdujące się pod oknami biurowca szpeciły obejście od wielu lat. Udało się wykonać kolejny krok w kierunku uporządkowania placu przy MZGKiM.

Oto pracownicy ZUK Sp. z o.o. dzięki, którym udało się uporządkować miejsce przed budynkiem biurowym:

Kazimierz Wąs

Sylwester Kłys

Krzysztof Komorek

Krzysztof Bawej

Radny Marek Krysiak