główna zawartość strony

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE

W imieniu swoim oraz całej, pogrążonej w smutku rodziny, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w Ostatniej Drodze mojej Mamy oraz okazali nam szczególne wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach.

Szczególne podziękowanie składam pracownikom MZGKiM w Krośniewicach, burmistrz Katarzynie Erdman wraz z pracownikami, radnej Magdalenie Suskiej, stażystom pracującym w MZGKiM Krośniewice, mieszkańcom gminy Krośniewice oraz wszystkim ludziom dobrej woli.

Cezary Jankowski

Dyrektor MZGKiM