główna zawartość strony

Pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.

W związku z dużym rozbiorem wody na cele przeciwpożarowe w miejscowości Cudniki, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, iż pogorszeniu uległa jakość wody pod względem organoleptycznym.

Za utrudnienia przepraszamy!