główna zawartość strony

SPRZĄTANIE PRZYDROŻNYCH ROWÓW Z POZIMOWYCH ŚMIECI

W przyszłym tygodniu na terenie gminy KROŚNIEWICE rozpoczynamy AKCJĘ WIOSENNE SPRZĄTANIE przydrożnych rowów.

Oczyszczane będą rowy z opon, resztek karoserii, butelek, pozostawionych śmieci itp. Pracownicy MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Krośniewicach oczyszczać będą rowy według wcześniej ustalonego harmonogramu we wszystkich miejscowościach terenu gminy. Prace mają ułatwić wiosenne cięcie traw i rowów oraz zapobiec uszkodzeniu sprzętu koszącego.

UWAGA! Wszystkich rolników prosimy o niewyrzucanie do rowów kamieni z prywatnych pól uprawnych. Wyciągnięte wcześniej kamienie prosimy układać przy rowach, skąd zostaną zabrane przez MZGKiM.