główna zawartość strony

UWAGA ! Zmiana taryf za wodę i ścieki

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.188.3.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośniewice.

Nowa Taryfa wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. i obowiązywać będzie przez najbliższe 3 lata.