główna zawartość strony

Uwaga! Zmiana taryf za wodę i ścieki

Z dniem 01.04.2016 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.