główna zawartość strony

UWAGA!WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZAKAŃCÓW

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 KWIETNIA 2021 r. PŁATNOŚCI ZA WODĘ, CZYNSZ, NIECZYSTOŚCI PŁYNNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA JEDEN RACHUNEK BANKOWY

PROSIMY O REALIZACJĘ PRZELEWÓW NA RACHUNEK BANKOWY:

BS KROŚNIEWICE 64 9023 0006 0000 0983 2000 0010

WSZYSTKIE DOKUMENTY KSIĘGOWE WYSTAWIANE BĘDĄ Z AKTUALNYM NUMEREM KONTA