główna zawartość strony

Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

ul. Paderewskiego 3
99-340 Krośniewice

NIP: 775-000-08-87
REGON: 610028437


KIEROWNICTWO

PO DYREKTORA: Marcin Wiśniewski

tel: 884 786 111

e-mail: dyrektor@mzgkim.pl

SEKRETARIAT

Kornelia Chrzanowska

tel: 24 252 31 43

e-mail: sekretariat(at)mzgkim.pl

DZIAŁ UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Marcin Wiśniewski

e-mail: wod-kan@mzgkim.pl

tel: 603 777 066

DZIAŁ GOSPODARKI WODOMIERZOWEJ

Joanna Gnatowska

tel: 538 415 736

e-mail: woda(at)mzgkim.pl

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Arleta Janiak

tel: 539 915 967

e-mail: dgm@mzgkim.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Dorota Galus

e-mail: kadry@mzgkim.pl

DZIAŁ KSIĘGOWO - FINANSOWY

Katarzyna Śliwowska - Główny Księgowy

tel: 884 826 111

Anna Piotrowska

e-mail: ksiegowosc@mzgkim.pl

Anna Sierakowska - KASA

ZIELEŃ MIEJSKA, INWESTYCJE, TRANSPORT

Marcin Wiśniewski

tel. 781 290 033

e-mail: transport@mzgkim.pl


Lokalizacja na mapie: