główna zawartość strony

Stacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach

Nasze obiekty Stacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach

Woda na potrzeby miasta Krośniewice oraz kilku pobliskich miejscowości pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ul Toruńskiej 9, składającego się z czterech studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody.

 

zobacz więcej ...

Nasze obiekty Stacja Uzdatniania Wody w Nowem

Woda na potrzeby miejscowości Nowe oraz kilku pobliskich wsi pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego w Nowem, składającego się z trzech studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody. Stacja została zmodernizowana w roku 2014 w oparciu o środki pozyskane z PROW oraz WFOŚ w Łodzi.

 

zobacz więcej ...

Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach

Nasze obiekty Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach, po modernizacji, która została zakończona w 2011 r., przystosowana jest do przyjęcia 2000 m3 ścieków na dobę, a parametry ścieków oczyszczonych są dostosowane do wymagań określonych przez obowiązujące prawo.

 

zobacz więcej ...