główna zawartość strony

Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach

Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach, po modernizacji, która została zakończona w 2011 r., przystosowana jest do przyjęcia 2000 m3 ścieków na dobę, a parametry ścieków oczyszczonych są dostosowane do wymagań określonych przez obowiązujące prawo.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującą decyzją Starosty Kutnowskiego, maksymalna ilość odprowadzanych do rzeki Miłonki oczyszczonych ścieków nie może przekraczać 1331 m3 ścieków na dobę.

Główne elementy oczyszczalni to:

  • pompownia ścieków surowych.
  • sitopiaskownik
  • komora osadu czynnego
  • osadniki wtórne
  • pompownia osadów
  • prasa do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego.
  • stacja zlewna