główna zawartość strony

Stacja Uzdatniania Wody w Nowem

Stacja Uzdatniania Wody w Nowem Stacja Uzdatniania Wody w Nowem

Woda na potrzeby miejscowości Nowe oraz kilku pobliskich wsi pobierana jest z ujęcia zlokalizowanego w Nowem, składającego się z trzech studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody. Stacja została zmodernizowana w roku 2014 w oparciu o środki pozyskane z PROW oraz WFOŚ w Łodzi.

Studnie głębinowe wchodzące w skład ujęcia komunalnego pracują w ramach zasobów wód podziemnych, które zostały ustalone i zatwierdzone dla miasta Krośniewice wg stanu
na dzień 01-07-2012 decyzją Starosty Kutnowskiego w ilości Qe = 70,0 m3/h.

STACJA WODOCIĄGOWA

Stacja Wodociągowa wyposażona jest w następujące urządzenia:

 • aeratory
 • filtry
 • zestaw pomp sieciowych
 • pompa płucząca
 • dmuchawa
 • sprężarka
 • rurociągi technologiczne
 • armatura ręczna
 • armatura automatyczna
 • przepływomierze
 • osuszacz powietrza
 • pompy dozujące roztwór NaOCL
 • zbiornik wody czystej