główna zawartość strony

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieOczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach - oczyszcza ścieki komunalne i przemysłowe pochodzące z terenu Gminy Krośniewice.

Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego o dopuszczalnym przepływie 1800 m3/dobę. Ścieki surowe do oczyszczalni spływają kolektorem, są to ścieki bytowe wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz ścieki przemysłowe z podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy. Wpływające ścieki po wstępnym oczyszczeniu na kracie są podawane pompami znajdującymi się w przepompowni do komory osadu czynnego. Tam są mieszane z osadem czynnym oraz napowietrzone urządzeniami w postaci areatorów i szczotek napowietrzających.

Z komory osadu czynnego ścieki przepływają do osadnika, gdzie następuje rozdzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Osad czynny z osadników jest zawracany do komory osadu czynnego. Część osadu w ilości nadmiernej wyprowadzana jest z układu i kierowana na poletka osadowe. Chemiczna część procesu jest chemicznym utlenieniem związków zawartych w ściekach do związków prostszych. Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na współpracy mikroorganizmów - proces powstawania i utrzymywania się kłaczków osadu, w których żyją bakterie i pierwotniaki.

Obiekt jest ogrodzony trwałym ogrodzeniem z płyt betonowych.