główna zawartość strony

Dział Robót Budowlanych realizuje roboty budowlane na potrzeby utrzymania zasobów mieszkaniowych, utrzymania obiektów budowlanych będących w zarządzie zakładu.