główna zawartość strony

Zapoczątkowuje pobieranie pliku REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Na terenie Gminy Krośniewice znajdują się następujące publiczne urządzenia zaopatrzenia w wodę:

  1. Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieStacja Uzdatniania Wody w Krośniewicach - wodociąg zasila w wodę oprócz miasta Krośniewice następujące wsie: Kajew. Kopy, Morawce, Zosin, Bardzinek, Teresin, Ostałów, Pniewko, Tumidaj, Bielice, Suchodoły.
    Zasoby eksploatacyjne 4 studni głębinowych wynoszą 2.500 m3/dobę. Woda pobierana z ujęć, a następnie uzdatniona na SUW przesyłana jest do odbiorców siecią główną wraz z przyłączami. Proces uzdatniania polega na napowietrzaniu wody oraz filtracji przez złoża odżelaziające i odmanganiające. Uzdatniona woda kierowana jest do dwukomorowego zbiornika wyrównawczego, a następnie tłoczona do sieci wodociągowej za pośrednictwem czterech pomp II stopnia sterowanych automatycznie i czterech hydroforów.
  2. Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieStacja Uzdatniania Wody w Nowem - wodociąg zasila w wodę następujące wsie: Nowe, Szubsk Duży, Luboradz, Witów, Pawlikowice, Wola Nowska, Szubina, Morawce, Miłosna, Zalesie, Wymysłów, Godzięby, Pomarzany, Krzewie, Nowe Probostwo, Miłonice, Jankowice, Cudniki, Stara Wieś, Głogowa.
    Zasoby eksploatacyjne trzech studni głębinowych wynoszą 1500 m3/dobę. Woda pobierana z ujęć, a następnie uzdatniona na SUW przesyłana jest do odbiorców siecią główną wraz z przyłączami. Proces uzdatniania polega na napowietrzaniu wody oraz filtracji przez złoża odżelaziające i odmanganiające. Stacja nie posiada zbiornika wyrównawczego, woda po uzdatnieniu pompowana jest bezpośrednio do sieci. W najbliższym czasie ze względu na rozbudowę wiejskich sieci wodociągowych konieczna jest budowa zbiornika wyrównawczego oraz uruchomienie II stopnia pompowania wody.