główna zawartość strony

Wpływy z opłat czynszowych pozwalają na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy Krośniewice w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Na bieżące utrzymanie składa się:

  • obsługa budowlana realizowana przez Dział Robót Budowlanych MZGKiM,
  • obsługa kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 25/4,
  • utrzymanie w należytym stanie terenów przyległych do budynków: chodników, placów zabaw, piaskownic,
  • obsługa instalacji elektrycznej w administrowanych budynkach,
  • utrzymanie terenów zielonych: koszenie trawy, grabienie, usuwanie liści