Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest zakładem budżetowym gminy, powstałym w wyniku likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na mocy uchwały Nr 114/XVII/92 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 maja 1992 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest zakładem budżetowym gminy, który świadczy usługi w zakresie:

Obecnie zakład zarządza: